945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  |   |  Mobilný rozhlas

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Publikované: | Kategória:

Obec Vrbová nad Váhom leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Prevažne odlesnený rovinný povrch chotára tvoria mladotreťohorné štrkové uloženiny prikryté štvrtohornými nánosmi. Má nivné a lužné pôdy porastené pozdĺž toku pásom lužného lesa. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť)

Obec vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník, ktorý sa prvýkrát spomína r. 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia. Majere založili zemepáni, ktorým patrili materské obce. Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter.

V osade malý Kindeš, patriaci rodine Fesztyovcov, dal. r.1902 Gyula Feszty k starému domu pristavať romantický ateliér bratovi maliarovi Árpádovi Fesztymu (1856-1914). V osade Árpád Feszty spolu so svokrom Mórom Jókaim vypracovali návrhy k panoramatickému obrazu Príchod Maďarov. V osade Veľký Kindeš sa zachoval majer amerického typu Bélu Fesztyho. V obci bol r. 1996 vysvätený rímskokatolícky kostol. Pozoruhodná je prírodná rezervácia Listové jazero.

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00