945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  |   |  Mobilný rozhlas

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

Obec leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia. Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 


Logo Vrbová nad Váhom

Realizované projekty


kompostéry
Publikované:

Cieľ projektu: Cieľom projektu je v obci Vrbová nad Váhom predchádzať vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a ich zhodnotenie v domácich kompostéroch, ktoré budú rozdané domácnostiam v obci. Obstaraním kompostérov sa zabezpečí efektívna podpora triedeného zberu BRKO zo záhrad, parkov a cintorínov.

Prínosy projektu: Realizácia projektu je nevyhnutná z dôvodu rozšírenia systému triedeného zberu komunálnych odpadov priamo v domácnostiach. Dôvodom obstarania technológie na podporu kompostovania je očakávané zvýšenie separovania ...

Park
Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00